Jaarrekeningen

Wettelijke controle van de jaarrekening van rechtspersonen is verplicht wanneer de (geconsolideerde groeps-)cijfers bepaalde grenzen van balanstotaal, omzet en personeel overschrijden.

Nu mag niet ieder accountantskantoor deze controles uitvoeren. Daarvoor is een speciale vergunning op grond van de Wet WTA (Wet Toezicht Accountantsorganisaties) vereist. Wij hebben ervoor gekozen om deze wettelijke controles niet zelf uit te voeren en beschikken derhalve ook niet over deze vergunning. Wij hebben echter wel veel ervaring met het ondersteunen van uw bedrijf bij het gereedmaken van de administratie en de dossiers voor efficiënte controle door een externe accountant. Op dit vlak kunnen wij u volledig ondersteunen.

Andere controles (stichtingen en specifieke onderwerpen)
Deze speciale controlevergunning is niet vereist voor andere controlewerkzaamheden bij stichtingen en verenigingen (voor subsidiedoeleinden etc.), het inbrengen van een eenmanszaak in een B.V. etc.

Juist omdat wij ons richten op het midden- en kleinbedrijf in het algemeen kunnen wij u adequaat bijstaan op dit gebied.