Advisering en ondersteuning

Advisering en ondersteuning

Een andere zeer belangrijke pijler in ons beroep is het u in vertrouwelijke sfeer adviseren over allerhande voor u belangrijke vraagstukken. Juist omdat wij u en uw bedrijf door en door kennen, kunnen wij gerichte adviezen op maat verstrekken. Voor zeer gespecialiseerde adviezen kunnen wij terugvallen op een netwerk van externe deskundigen.

  • begeleiding bij aan- of verkoop van uw bedrijf
  • optimaliseren van uw bedrijfsstructuur
  • begeleiding bij bedrijfsopvolging
  • toe- en uittreden van vennoten

Daarnaast kunnen wij u ook op het persoonlijke vlak adviseren op het terrein van financiële planning. Dit kan gebaseerd zijn op allerlei uitgangspunten, zoals toetsen of uw oudedagsvoorziening voldoende is of het optimaliseren van vermogensoverdracht naar bijvoorbeeld uw (klein)kinderen.