Privacy-statement

Cookies en privacy-statement De Vries & Nell Woudenberg

Privacy statement

De Vries & Nell Woudenberg respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt.

Wat doet De Vries & Nell Woudenberg met uw gegevens?

De Vries & Nell Woudenberg verzamelt persoonsgegevens voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten of diensten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties. Als u een contact- of terugbelformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Daarnaast bieden wij een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over actueel nieuws. Uw e-mailadres wordt alleen met uw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden.

Als relatie van De Vries & Nell Woudenberg heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, wijzigen we deze gegevens graag. Daarnaast kunt u ons schriftelijk of per e-mail op de hoogte stellen, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten, nieuws en diensten, of uw gegevens wenst te laten verwijderen. Dit kan door een e-mail te sturen naar woudenberg@devriesennell.nl of een brief naar De Vries & Nell Woudenberg, Fonteinkruid 8, 3931 WX Woudenberg.

De Vries & Nell Woudenberg verkoopt uw gegevens niet

De Vries & Nell Woudenberg zal uw persoonlijke gegevens nooit aan derden verkopen. Het kan voorkomen dat wij derde partijen moeten inschakelen om een dienst uit te voeren (bijvoorbeeld levering van producten). De Vries & Nell Woudenberg zal deze derde partijen uitsluitend toegang geven tot systemen met persoonlijke gegevens indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de opdracht of dienst en zo nodig met hen een verwerkingsovereenkomst sluiten conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Cookies

De Vries & Nell Woudenberg-website plaatst cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. De Vries & Nell Woudenberg maakt gebruikt van cookies op haar website om:

  • Uw gebruikerservaring te verbeteren door het anoniem monitoren van webbezoek
  • Het delen van informatie op Social Media mogelijk te maken
  • De effectiviteit van haar online marketingcampagnes te meten en online advertenties aan te passen aan uw interesses
  • De Vries & Nell Woudenberg gebruikt deze data alleen geaggregeerd en kan deze niet herleiden tot een individu.

Voor het gebruik van Google Analytics geldt:

  • Hiertoe is een bewerkersovereenkomst afgesloten;
  • Alle verzamelde gegevens worden anoniem verwerkt;
  • ‘Gegevens delen’ is uitgeschakeld.

Cookie keuze aanpassen?

Wilt u de reeds geplaatste cookies verwijderen, dan kunt u dat zelf doen via uw browser. Meer informatie hierover vind u op deze link van de Consumentenbond.

De Vries & Nell Woudenberg heeft zorgvuldige en passende maatregelen genomen om de systemen te beveiligen. Dit om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de persoonlijke informatie of dat de persoonlijke informatie verloren gaat.

Links

Op de website van De Vries & Nell Woudenberg zijn een aantal links naar andere websites van organisaties te vinden. De Vries & Nell Woudenberg kan geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van je gegevens door die organisaties. Hierbij wordt aangeraden het Privacy Statement van de betreffende website te lezen.

Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Disclaimer

De op of via deze website verstrekte informatie is slechts algemeen van aard. Hoewel de informatie zorgvuldig is samengesteld, kan De Vries & Nell Woudenberg niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. De verstrekte informatie kan, zonder nadere berichtgeving, te allen tijde worden gewijzigd. De Vries & Nell Woudenberg is gerechtigd de terbeschikkingstelling van de informatie op deze website te beëindigen of de toegang daartoe te beperken. Deze website kan verwijzingen bevatten (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden. De Vries & Nell Woudenberg heeft geen zeggenschap over deze websites noch is De Vries & Nell Woudenberg verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.