Salarisadministratie

Salarisadministratie

De regelgeving op dit gebied is complex en sterk aan veranderingen onderhevig. Belangrijk is dat uw werknemers, die mede de basis zijn van uw bedrijf, weten dat hun nettoloon op de juiste wijze is berekend.
Wij kunnen het volgende voor u verzorgen:

 • loonstroken en jaaropgaven voor uw werknemers
 • elektronische aangifte loonheffing
 • elektronische opgave bedrijfspensioenfonds
 • proforma berekeningen van nettoloon en/of loonkosten
 • invullen van formulieren/jaaropgaven voor uw verzekeraar en arbodienst
 • ziek- en herstelmeldingen
 • advies over fiscale (on-)mogelijkheden in de beloningsfeer
 • werkkostenregeling
 • begeleiden van boekenonderzoek door de belastingdienst
 • exporteren van uw salarisbetalingen naar SEPA en uw loonjournaalpost naar een boekhoudprogramma
 • opstellen arbeidsovereenkomsten

 

Wij maken gebruik van Mijn loondossier en de gratis Mijn loondossier App via iOs of Android.
U kunt als werkgever loonstroken, jaaropgaven, loonjournaalposten, aangifte loonheffing e.d. in Mijn loondossier ontvangen. Zo heeft u in Mijn loondossier alles overzichtelijk bij elkaar.
Ook uw werknemers kunnen eventueel hun loonstroken en jaaropgaven via de gratis Mijn loondossier App bekijken.