Model opgave gegevens voor de loonheffingen

Model opgave gegevens voor de loonheffingen
Het formulier is een PDF-document dat u hieronder kunt openen en op het scherm kunt invullen.

Invulinstructies:
vul bij punt 1 alle gegevens van de werknemer in;
vink bij punt 2 het juiste vakje voor de heffingskorting aan;
vul bij punt 3 de datum in;
druk het formulier tenminste eenmaal af en laat dit door de werknemer controleren en tekenen.
Bovenin het scherm, direct boven het formulier, ziet u extra knoppen die u kunt gebruiken voor het markeren van de in te vullen velden, zodat ze beter opvallen en voor het afdrukken van het formulier. U kunt het formulier helaas niet bewaren met de ingevulde gegevens.

Stuur het formulier per post/fax/e-mail naar ons op tezamen met een duidelijke(!) kopie van een geldig identiteitsbewijs (geen rijbewijs/bij paspoort alle pagina’s/bij een card ook de achterzijde kopiëren) met eventuele aanvullende gegevens zoals beroep, de loongegevens en het bankrekeningnummer.
Om het hierboven genoemde PDF-bestand te kunnen openen, moet het (gratis) programma Acrobat Reader op uw computer geïnstalleerd zijn. U kunt het programma hier downloaden.