Formulier voor opgave van de gegevens voor de aangifte inkomstenbelasting 2023

Formulier voor opgave van de gegevens voor de aangifte inkomstenbelasting 2023

Ten behoeve van het opstellen van uw aangifte inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet 2023 verzoeken wij u onderstaand formulier in te vullen en de benodigde informatie aan te leveren.

In ons streven om een voor u zo eenvoudig mogelijk formulier te hanteren, hebben wij gekozen voor een “algemene” vragenlijst. Daar waar nodig kunt u onder de vragen uw opmerkingen typen. De door ons gevraagde stukken zoals de jaaropgaven etc. mag u per post opsturen of inscannen (uitsluitend in het zgn. PDF-formaat) en per e-mail toezenden.

Wanneer voor u sprake is van een specifieke fiscale situatie verzoeken wij u dit aan het einde van dit formulier aan te geven. Bij het opstellen van uw belastingaangifte zullen wij dan contact met u opnemen.